Stavebné povolenie, či územné konanie?

24.10.2013

Na začiatku je potrebné vedieť, kvôli čomu oslovujete stavebný úrad. Upravuje nám to Vyhláška č. 453, Ministerstva žživotného prostredia Slovenskej republiky z 11. decembra 2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

(more…)