Rodinný penzión

26.09.2013

Penzión vychádza z tradičných ľudových materiálov a farieb. Projekt penziónu na pozemok na kraji obce.

Stupeň PD:  štúdia

Rok vypracovania projektu: 2012

Spolupráca: Bocanarch

Realizovať sa bude tento variant penziónu