O mne

Som autorizovaný architekt v Slovenskej komore architektov, reg. číslo: 2105 AA

V zozname autorizovaných architektov ma nájdete tu.

Štúdium

2009 – FA ČVUT v Prahe
2004 – 2010 FA STU v Bratislave, odbor architektúra a urbanizmus

Súťaže a ocenenia

2010 – nominácia do celoslovenského finále Ceny prof. Lacka o najepšiu diplomovú prácu
2009 – súťaž Nové technológie v architektúre, špeciálna odmena
2009 – Workshop OIKODOMOS , Grenoble
2008 – súťaž  DIRICK, Pavilón M. R. Štefánika
2008 – súťaž WIENERBERGER, Penzión Zuberec, 2 miesto
2007 – súťaž Obnova zámku Veselí nad Moravou, 4.miesto
2007 – 2009- pomoc pri organizácii študentskej výstavy fotografie FOTO EXPO

Prečo ja?

Pretože ma architektúra baví. Už 7 rokov ma fascinuje hladať riešenia pri komplikovaných architektonických problémoch. Snažím sa vytvárať jedinečné diela, ktoré časom a svojim riešením obyvateľov neomrzia.

Bavia ma rôzne pohľady na architektúru. Architektúra má byť stelesnením priestoru, byť výraznou, zapamätateľnou a maximálne funkčnou. Architektúra nemá byť vecou peňazí, ale má byť výpoveďou o jasnom názore.